FIZIKA

Közép- és emelt szintű érettségire felkészítés, korrepetálás

A fizika tanulása a tananyag mennyisége és minősége miatt még a megfelelő motivációval, érdeklődéssel és képességekkel rendelkező tanulóknak is gyakran nehézséget okoz. A sikertelenség, az iskolában elszenvedett tanulási kudarc hátrányosan befolyásolja a fiatalok tanuláshoz való viszonyát.

Az általános- és középiskolában a tananyag mennyisége és nehézségi foka az elmúlt években növekedett. Sajnos az elsajátítására rendelkezésre álló tanítási órák száma változatlan maradt, a szakgimnáziumokban pedig radikálisan csökkent. A természettudományos tantárgyak összevont tanítására fordítható időkeret mindössze heti 1 óra. Azon tanulók, akik ezen intézménytípusban folytatják tanulmányaikat, gyakorlatilag elveszítették az esélyüket a fizika tantárgy alapos ismeretét igénylő egyetemre való bejutásra. (műszaki és orvostudományi egyetemek)

Az egyetemi tanulmányaikat megkezdő tanulóknak a legtöbb intézményben a fizikatudásukat ellenőrző szintfelmérőn kell részt venni. Sok esetben itt derül ki, hogy a középiskolában megszerzett tudás hiányos és nincs az alkalmazhatóság szintjén. Ebben az esetben a hallgatót az ismeretek pótlását biztosító előadások hallgatására kötelezik és csak az eredményes vizsga után vehetnek fel fizika tudást igénylő egyéb tárgyakat. Emiatt gyakran előfordul, hogy az államilag finanszírozott képzési időben nem teljesíthetők a tanulmányi követelmények és a tanulmányok csak önköltséges formában folytathatók.

A felsorolt problémák megoldásában kínálunk segítséget a Minerva Tanulási Alternatívához forduló tanulóknak.

A foglalkozások módszertana és lebonyolítási módja a tevékenységformához, a résztvevők elvárásaihoz, céljaihoz igazított. Korrepetálás, osztályozó vizsgára vagy pótvizsgára való felkészítés esetén külön-külön foglalkozom minden tanulóval.
A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások kiscsoportos formában (maximum 8 fő) történnek. A foglalkozásokhoz a szükséges ismereteket tartalmazó, általam készített vázlatot kapnak a tanulók. Először a szükséges tananyag áttekintésére kerül sor, majd a megértést, elmélyítést, rögzítést szolgáló feladatlapok egyéni kitöltése történik. Végül probléma, illetve feladatmegoldással, alkalmanként kísérletek bemutatásával fejezzük be a foglalkozást. A foglalkozások anyaga teljes mértékben megfelel a közép- illetve emelt szintű érettségi követelményrendszernek. Lehetőség van a szóbeli érettségi vizsga részét képező kísérletek megismerésére és önálló elvégzésére is.

Igény esetén olyan kirándulásokat szervezünk, ahol a tanulók természettudományos ismereteiket gyarapíthatják könnyed, szórakoztató formában. (Csodák Palotája, Magyar Természettudományi Múzeum stb.)

A tanulóknak rendszeresen lehetőséget biztosítok arra, hogy a foglalkozásokat minősítsék és javaslatokat tegyenek az esetleges változtatásokra. Igény esetén a szülőket tájékoztatom gyermekük tudásszintjéről és előrehaladásáról.

HELYSZÍNEK:

TANÁROK:

Kaposvári József
Kaposvári József

fizika és kémia magántanár
(Veszprém)