MATEMATIKA

Közép szintű érettségire felkészítés

Az érettségi vizsga nagyon fontos mérföldkő a középiskolások életében. A matematika vizsgaeredmény beleszámíthat a felvételi pontszámba, ezért a minél jobb eredmény elérése a cél.
Ezért már kilencedik és tizedik évfolyamon is fontos a folyamatos haladás és a tananyag pontos elsajátítása. A magabiztos, készség szintű tudás, a logikus gondolkodás elengedhetetlen az érettségi vizsgán az addig ismeretlen feladatok megoldásakor.
Ennek érdekében a maximum 8 fős csoportokban a tanulókkal egyéni ütemben, egyénre szabottan haladunk. A tanulók olyan feladatlapokat kapnak az egyes órákon, ahol az iskolában megszerzett tudásmorzsákat lesznek képesek – akár – önállóan, tanári kontroll alatt összerakni, és általuk a feladatokat megoldani.
A többeknél felmerülő nehézségeket közösen megbeszéljük, ha szükséges, új nézőpontból igyekszünk megvilágítani.
Fontos a pozitív hozzáállás, ezért is preferált az érettségire felkészítő foglalkozás elnevezés a korrepetálás helyett.
Lehetőség van heti egy ill. kettő foglalkozásra is járni, igény szerint, ezt az egyéni haladás lehetőségével biztosítjuk. Így fordulhat elő, hogy az egy csoportba járó tanulók más-más feladatlapon dolgoznak az 50 perc alatt. Célunk, hogy azok a diákok is jól érezzék magukat az órák alatt, és önbizalmuk növekedjen, akik korábban kudarcként élték meg a matematika tanulását.
A diákok koncentrációs és stressz tűrő képessége fejleszthető, sőt, szükséges is fejleszteni, hiszen a megmérettetésekkor (iskolai dolgozatok, majd az érettségi) a tudás mellett erre is nagy szükségük lesz. Ennek érdekében óráinkat ezek fejlesztésére szolgáló pár perces gyakorlatokkal kezdjük.
Tizenegyedik évfolyam második félévében már előtérbe kerül a tematikus tananyag ismétlése, melyet tizenkettedik évfolyam novemberére befejezünk. Utána már érettségi feladatsoroknak megfelelő feladatlapokat oldunk meg, emellett megtanuljuk a gazdálkodást a vizsgaidővel.
Lehetőséget biztosítunk a tanév közi szünetekben intenzív tréningekre is. Ez a végzős, közvetlenül érettségi előtt állóknak ajánlott. Míg az őszi és téli szünetben témánként rendszerezett érettségi feladatok kerülnek terítékre, addig a tavaszi szünetben komplett érettségi feladatsorokat oldanak meg a tanulók, kipróbálva ezzel magukat az igazi megmérettetés előtt.

HELYSZÍNEK:

TANÁROK:

Kovács Előd
Kovács Előd

matematika magántanár
(Veszprém)

Pintér Gábor
Pintér Gábor

matematika magántanár
(Veszprém)